top of page

Teoretisk er jeg kognitivt funderet med en løsningsfokuseret tilgang til psykologisk rådgivning og behandling.

Uddannelse

2016: Specialist i Klinisk psykologi, der er en specialistuddannelse godkendt af Dansk Psykolog Forening.

2010: 2-årig psykoterapeutisk uddannelse i Kognitiv adfærdsterapi (KAT), Kognitivt Center, Århus.

2006: Autoriseret psykolog af Psykolognævnet, der hører under Socialministeriet.

2003: Cand.pæd.psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU).  

1992: Uddannet folkeskolelærer. Jeg har undervist i Danmark & USA i 10 år.

Kvalitetssikring

For at kvalitetssikre min praksis anvender jeg det evidensbaserede samarbejds- og evalueringsværktøj Feedback Informed Treatment (FIT). Jeg har gennemført den første Masterclass i FIT i Skandinavien i 2015.

Erhvervserfaring

18 års terapeutisk erfaring med kriseintervention indenfor Børne-, unge og familieområdet i Egedal-, Københavns- og Ballerup kommune.

Frivilligt arbejde som psykolog i Dannerhuset, Kræftens Bekæmpelse og Børns Vilkår.

Medlem af Dansk Psykolog Forening. 

bottom of page